WYNAGRODZENIE

Wysokość honorarium ustalane jest indywidualnie z Klientem.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielu czynników, spośród których najważniejsze to:

charakter sprawy, stopień skomplikowania sprawy pod względem faktycznym i prawnym, przewidywany nakład pracy, wartość przedmiotu sprawy, ilość dostarczonych przez Klienta dowodów, czy etapu postępowania.

Podczas spotkania, przed przyjęciem zlecenia, Klient jest każdorazowo informowany o kosztach czynności, które zostaną podjęte przez adwokata w wykonaniu powierzonego zlecenia, w tym o wynagrodzeniu adwokata a także o kosztach związanych z prowadzeniem sprawy, jak np. wysokości opłat sądowych.

Z powyższych względów, jak i z uwagi na charakter zlecenia, wynagrodzenie może być ustalone ryczałtowo lub też według stawki godzinowej.

Honorarium adwokata nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych (związanych z wydaniem odpisów i zaświadczeń), skarbowych, kosztów tłumaczenia dokumentów, kosztów korespondencji, a w razie powierzenia prowadzenia sprawy poza Rzeszowem, nie obejmuje również kosztów przejazdów.

Wynagrodzenie w zależności od ustaleń z Klientem może być płatne z góry, przy udzielaniu zlecenia, przy każdej podejmowanej czynności, w ratach, w wysokości i terminach uzgodnionych z Klientem lub po wykonaniu zlecenia.
ul. Dąbrowskiego 2
tel. 505 501 275
35-033 Rzeszów