W zależności od modułu specjalizacyjnego, Kancelaria świadczy pomoc prawną, która obejmuje m. in. :

  • reprezentowanie strony przed sądami i urzędami;
  • przygotowywanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • składanie pism procesowych,
  • składanie apelacji, zażaleń, odwołań,
  • przygotowywanie skarg kasacyjnych i innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
  • sporządzanie opinii prawnych.ul. Dąbrowskiego 2
tel. 505 501 275
35-033 Rzeszów