Obsługa firm oraz prawo spółek i gospodarcze


 m.in. w zakresie:

 • kompleksowej i stała obsługi prawnej spółek i przedsiębiorstw;
 • sporządzania i opiniowania umów;
 • wydawania opinii, porad i analiz prawnych;
 • doraźnych konsultacji prawnych;
 • reprezentacji przed sądami, urzędami i instytucjami;
 • zakładania spółek,
 • łączenia, podziałów i przekształceń spółek,
 • przygotowywania projektów uchwał organów spółek, umów i statutów;
 • reorganizacji formy prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przekształceń podmiotów;
 • upadłości konsumenckiej i gospodarczej.ul. Dąbrowskiego 2
tel. 505 501 275
35-033 Rzeszów