Prawo administracyjne:

m.in. w zakresie:

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów administracyjnych
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej.ul. Dąbrowskiego 2
tel. 505 501 275
35-033 Rzeszów