Prawo karne wykonawcze

m.in. w zakresie:

  • odraczania wykonania kary pozbawienia wolności,
  • zawieszania wykonania kary pozbawienia wolności,
  • rozłożenia grzywny na raty,
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego;
  • przerwy w karzeul. Dąbrowskiego 2
tel. 505 501 275
35-033 Rzeszów