Prawo rodzinne

w zakresie m.in.:

  • rozwodów
  • alimentów
  • separacji
  • podziału majątku wspólnego
  • ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa
  • władzy rodzicielskiej
  • ustalenia kontaktów z dzieckiem
  • ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej
  • ubezwłasnowolnienia.


ul. Dąbrowskiego 2
tel. 505 501 275
35-033 Rzeszów